Πακέτα καταχώρησης

ΠΑΚΕΤΟ FREE

Καταχώρηση της επιχείρησής σας στο πακέτο Free που περιέχει:

• όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο
• κατηγορία επιχείρησης και χάρτης
• κάρτα επιχείρησης

ΠΑΚΕΤΟ SILVER

Καταχώρηση της επιχείρησής σας στο πακέτο Silver που περιέχει:

• όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο
• κατηγορία επιχείρησης και χάρτης
• κάρτα επιχείρησης
• κείμενο με λέξεις κλειδιά για την επιχείρησή σας
• 5 φωτογραφίες
• 1 event για την επιχείρηση
• μέχρι 2 προσφορές της επιχείρησης στο blog

ΠΑΚΕΤΟ GOLD

Καταχώρηση της επιχείρησής σας στο πακέτο Gold που περιέχει:

• όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο
• κατηγορία επιχείρησης και χάρτης
• κάρτα επιχείρησης
• κείμενο με λέξεις κλειδιά για την επιχείρησή σας
• 10 φωτογραφίες
• Βίντεο για την επιχείρηση
• 5 event για την επιχείρηση
• μέχρι 5 προσφορές της επιχείρησης στο blog
• η επιχείρηση θα είναι προτεινόμενη (εμφάνιση στην αρχική σελίδα)

ΠΑΚΕΤΟ PLATINUM

Καταχώρηση της επιχείρησής σας στο πακέτο Platinum που περιέχει:

• όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο
• κατηγορία επιχείρησης και χάρτης
• κάρτα επιχείρησης
• κείμενο με λέξεις κλειδιά για την επιχείρησή σας
• έως 15 φωτογραφίες
• Βίντεο για την επιχείρησή σας
• Απεριόριστα event για την επιχείρηση
• Απεριόριστες προσφορές της επιχείρησης σας στο blog
• η επιχείρηση θα είναι προτεινόμενη (εμφάνιση στην αρχική σελίδα)
• προσθήκη Eshop στην καταχώρηση της επιχείρησης το οποίο θα συνδέεται με έξυπνο banner στην αρχική σελίδα