Περιγραφή Προφίλ

Προσωπική Διδασκαλία με διαδραστικό πίνακα.

Ολιγομελή τμήματα και πάντα με προσωπική επίβλεψη.

Εκεί όπου το παιδί σου μαθαίνει Αγγλικά, σαν τη μητρική του γλώσσα.

Τηλ επικοινωνίας: 2641020459

Υπεύθυνη: Κουτσογούλα Βάσω