Περιγραφή Προφίλ

Κυνήγι – Ψάρεμα – Κατάδυση και κυνηγητικός εξοπλισμός – ένδυση. Τροφές πουλιών , οδικά πτηνά .

Υπεύθυνος : Καρακοβούνης Δημήτριος