Περιγραφή Προφίλ

floros2

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  • Χειρουργεία
  • Ακτινογραφίες
  • Υπερηχογραφήματα,
  • Μικροβιολογικές – Αιματολογικές εξετάσεις
  • Εμβολιασμοί
  • Κουρέματα και περιποίηση
  • Ποδοκομία
  • Ορχεοκτομή

Επίσκεψη στο χώρο σας για όσα ζώα δεν μεταφέρονται.

Υπεύθυνος κτηνίατρος: Φλώρος Νίκος